Minimakan Kemungkinan Di Hack

Jika akaun anda pernak di hack atau untuk elakkan di hack, cuba langkah berikut:

  1. Tukar password CMS (seperti wordpress atau joomla) & cpanel anda ke gambungan perkataan dan nombor yang tidak membawa sebarang maksud
  2. Jangan simpan (remember) password pada browser anda
  3. Remove dan reinstall theme serta plugin yang fresh kerana mungkin ada yang masih mempunyai skrip hackers
  4. Semak file dalam public_html dan jika ada kesan file pelik, maklumkan kami untuk kami semak terlebih dahulu
  5. Upgrade versi CMS dan plugin yang anda gunakan terutama kepada pengguna Joomla dan Wordpress

  • 2 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

WP Plugin Login LockDown

Login LockDown records the IP address and timestamp of every failed login attempt. If more than a...