Langkah Selepas Membuat Bayaran

Selepas selesai membuat pembayaran,

anda perlu menghantarkan bukti bayaran dengan cara

1. Scan resit bayaran / print screen resit jika anda menggunakan bank online.

2. Open ticket baru yang bertajuk "Bukti Pembayaran #NO INVOICE#".

2. Attachkan resit tadi sebagai bukti pembayaran.

Akaun anda tidak akan diaktifkan selagi kami tidak menerima bukti pembayaran.

 

  • 12 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Bank Transfer

Untuk bayaran melalui bank transfer, anda boleh membayar ke salah satu akaun di bawah ini....

Paypal

Untuk bayaran melalui Paypal, anda boleh membayar ke akaun di bawah ini :  ...