Cpu Overusage

Dalam sistem server kami, kami telah dimaklumkan bahawa penggunaan cpu server dan proses mysql dari akaun anda telah melebihi had yang dibenarkan dan terlalu tinggi sehingga mengganggu kelancaran server. Sila baca TOS yang telah kami tetapkan di http://www.jomhosting.net/tos.html.

 

Kami terpaksa menghentikan sementara akaun anda sehinggalah anda mematuhi syarat ini. Ini bagi mengelakkan kemungkinan berlaku kerosakan kepada server kerana pemprosesan yang terlalu tinggi.

Antara plugin yang biasanya menggunakan cpu usage tinggi ialah:

1- Auto pinger

2- SEO Plugin (All in One SEO Pack, platinum seo pack etc..)

3- Enegizer

4- Autoblog plugin (WP Robot, WPR, etc)

5- Cache Plugin (Advanced cache, wp super cache)

atau sebagainya..

 

Cpu usage yang dimaksudkan adalah penggunaan cpu server dalam satu-satu masa. Plugin yang banyak menggunakan cpu usage biasanya plugin berbentuk auto ping, auto search, auto grabber, auto send article, atau apa sahaja yang berjalan secara automatik yang mana menggunakan cpu pada tahap yang tinggi.

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?